Skriv för att motverka språkförbistring

Vi här uppe i Norden är ganska säregna när det kommer till språk, det är väldigt ovanligt att grannländer har så pass liknande språk som vi faktiskt har här. Även fast vi talar helt olika språk så förstår vi ändå varandra och vardagliga konversationer kan förekomma utan större problem. Med varandra menar vi då så klart svenskar, norrmän och danskar. Men bäst av dessa verkar dock norrmännen vara, då de enligt en undersökning vid Lunds universitet har påvisats förstå både danska och svenska bättre än vad svenskar eller danskar förstår norska.

De mest markanta anledningarna till varför norrmännen verkar ha ett övertag är att deras ordförråd till stor del liknar danskarnas, samtidigt som deras uttal är mer likt svenska än vad svenska och danska har gemensamt.

Men oavsett vilket språk man vill göra sig förstådd på eller man vill försöka förstå sig på, är det viktigt att den text man skriver eller läser är läsbar och relativt enkel att förstå. Sådant som väger in på hur lättförståelig en text är, utöver det faktum att den kanske är skriven på norska, svenska eller danska, är faktiskt rent tekniska bitar såsom t.ex. hur många ord textens meningar består av, hur pass långa ord som används, hur svåra orden som används är samt om textens röda tråd kan framgår i form av nyckelord. Det finns verktyg som kan analysera texter utifrån kriterier som dessa, ett exempel är ordräknare.se som inte bara berättar hur många ord per mening en text består av utan även utför en LIX-analys för den text som analyseras. LIX, som står för läsbarhetsindex, är ett analysverktyg som gör en bedömning på hur avancerad en skriven text är, som tar hänsyn till bl.a. hur långa ord som används samt hur invecklad texten verkar vara.

Fast sedan är det ju så att även om vi kan förstå bekanta från grannländerna på deras egna språk, så skulle vi ändå förstå dem bättre ifall de pratade engelska – åtminstone om man skall lita på studien. Trots detta har vi ändå en alldeles unik gemenskap här uppe i Norden i form av våra språk och hur de är besläktade med varandra.

 

Du kanske också gillar …